Augmented reality – ny teknik för
kompetens på distans

Frukostmöte i Stockholm den 15 september

Karolina Winbo

Med hjälp av augmented reality, eller ”förstärkt verklighet”, får operatörer och tekniker tillgång till snabb specialisthjälp – oavsett var i världen de befinner sig.

Anders Aabakken, Manager Technology på ABB FACTS, Johan Castevall, vd på XM Reality, och Karolina Winbo, processledare på Automation Region, presenterar resultat från det PiiA-finansierade projektet CODE, där de använder augmented reality för att tillgängliggöra kompetens på distans.

Inspirerad av spelindustrin kan kombinationen av innovativ mjukvara, mobil bredbandsteknik och augmented reality erbjuda nya lösningar för att ge tekniker och operatörer audiovisuell guidning av en expert via internet. Genom att tala, peka och visa kan de tillsammans lösa ett komplicerat tekniskt problem på distans och i realtid lika effektivt som om experten stod vid sidan om och instruerade.

Tekniken öppnar nya affärsmöjligheter där ökad effektivitet och bättre utnyttjande av expertis också ger betydande besparingar i form av minskade rese- och stilleståndskostnader samt, inte minst, minskad miljöpåverkan!

Varmt välkommen!

Gunnar Iggendal · 070-333 65 95 · gunnar.iggendal@automationregion.com
  

Praktisk information

Tid:  Tisdag den 15 september 2015, kl 07.45 - 09.30

Plats: Stockholm Business Region · Drottninggatan 33 · Stockholm (vid Sergels torg)

Utskriftsversion: Ladda ner pdf »

Agenda

07.45 – Välkommen till Stockholm Business Region – frukosten står framdukad!

08.00 – På gång inom Automation Region och Stockholm Business Region 
Gunnar Iggendal och Torbjörn Bengtsson

08.15 – Kompetens på distans – ett nytt sätt att samarbeta
Anders Aabakken, Manager Technology på ABB FACTS
Johan Castevall, vd på XM Reality
Karolina Winbo, processledare på Automation Region

09.00 – Mingel med automationskollegor

09.30 – Avslutning

Automation Regions aktiviteter i
Stockholm genomförs i samarbete med
Scanautomatic & Processteknik.

Mer information: www.scanautomatic.se

 

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.