Nya affärsmodeller för tjänsteföretag
– en workshop om hur tjänsteföretag kan hitta nya affärsmodeller

Den 2 oktober mellan klockan 8.30 till 13.00 bjuder Automation Regions Affärsutvecklingsgrupp in till en workshop om nya affärsmodeller för tjänsteföretag. I takt med att digitaliseringen och automation gör sitt intåg i vårt samhälle så måste företagen anpassa sitt arbetssätt för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga. Att börja tänka kring hur värde skapas på ett annorlunda sätt, under användandet och i relationen med kunder och andra intressenter, och hur det idag ofta handlar om tjänster och inte så mycket om produkter är en viktig startpunkt.

Workshoppen leds av Christer Nygren som är doktorand inom innovation och design på Mälardalens högskola. Han har undersökt hur svenska företag försöker förändra tankesätten från en produkt- till en tjänstelogik och hur man då behöver hantera olika logiker parallellt och även utveckla nya affärsmodeller som fångar de nya och förhoppningsvis ökade värdena som skapas.

Kan vi hänga med i utvecklingen och ta till vara den nya teknikens möjligheter? Christer kommer att presentera resultat från tjänsteinnovationsforskning och ge exempel på några nya affärsmodeller som attraherar allt fler företag och visar på hur man kan förädla sin produkt eller tjänst så att den även i fortsättningen kommer att vara attraktiv för kunden. För att påbörja ett arbete angående dessa utmaningar i företagen kommer deltagarna på denna workshop få prova en metod som heter Rich Picture. Se nedan för Workshoppens program.

OBS Antalet platser är begränsat.


Praktisk information

Tid: fredagen den 2 oktober kl 8.30 till ca 13.00

Plats: expectrum, Create Hub, Kopparbergsvägen 10, Västerås.

Anmälan: Via länken ovan.
OBS. Antalet platser är begränsat

Program

8.30 – Välkommen, presentation av dagen

8.45 – Presentation av de deltagande företagen. 
Hur arbetar företaget? Vilka affärsmodeller används nu? Hur ser införsäljningen ut?
Varje företag presenterar sitt företag och de egna affärsmodellerna man använder (ca 5 minuter per företag)

9.15 Introduktion till nya affärsmodeller
Christer Nygren, Mälardalens högskola presenterar nya affärsmodeller och hur företag arbetar med dem.

10.00 –  Diskussion
Vilka tankar väcktes om de nya affärsmodellerna? Fanns det något tilltalande? Något hindrande?

10.15 – Paus med kaffe

10.30 – Rich Picture, en modell för problemlösning
En kortare presentation kring Rich Picture, en metod för att definiera och synliggöra utmaningar för att kunna hitta problemlösningar. Deltagarna får i en workshop prova på att använda Rich Picture för att hitta möjligheter och lösningar för det egna företaget.

12.00 – Summering

12.30 – Lunch serveras och möjligheter för fortsatt diskussion finns.

13.00 – Avslutning

Om Automation Regions Affärsutvecklingsgrupp: Affärsutvecklingsgruppen arbetar övergripande för att generera fler affärer för medlemmarna. Gruppen är medlemsdriven och fungerar genom att gruppens medlemmar föreslår olika aktiviteter och sedan aktivt deltar för att driva dessa. Affärsutvecklingsgruppen är som namnet antyder till för att utveckla affärerna för klustrets medlemmar. Mer om Affärsutvecklingsgruppen »

 

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.