Augmented reality – ny teknik för kompetens på distans

Frukostmöte i Västerås den 6 oktober

Karolina Winbo

Med hjälp av augmented reality, eller ”förstärkt verklighet”, får operatörer och tekniker tillgång till snabb specialisthjälp – oavsett var i världen de befinner sig.

Anders Aabakken, Manager Technology på ABB FACTS, Johan Castevall, vd på XM Reality, och Björn Löfvendahl, forskningsingenjör på SICS Swedish ICT Västerås, presenterar resultat från det PiiA-finansierade projektet CODE, där de använder augmented reality för att tillgängliggöra kompetens på distans.

Inspirerad av spelindustrin kan kombinationen av innovativ mjukvara, mobil bredbandsteknik och augmented reality erbjuda nya lösningar för att ge tekniker och operatörer audiovisuell guidning av en expert via internet. Genom att tala, peka och visa kan de tillsammans lösa ett komplicerat tekniskt problem på distans och i realtid lika effektivt som om experten stod vid sidan om och instruerade.

Tekniken öppnar nya affärsmöjligheter där ökad effektivitet och bättre utnyttjande av expertis också ger betydande besparingar i form av minskade rese- och stilleståndskostnader samt, inte minst, minskad miljöpåverkan!

Varmt välkommen!

Karolina Winbo, Processledare
021-10 73 77, karolina.winbo@automationregion.com

Praktisk information

Tid:  Tisdag den 6 oktober 2015, kl 07.30 - 09.00

Plats: expectrum Circle HUB, Kopparbergsvägen 10, Västerås

Utskriftsversion: Ladda ner pdf »

Agenda

07.30 – Välkommen till expectrum, frukosten står framdukad

07.50 – På gång inom Automation Region
Karolina Winbo, Processledare Automation Region

08.00 – Augmented reality – ny teknik för kompetens på distans
Johan Castevall, XM Reality
Anders Aabakken, ABB FACTS

Björn Löfvendahl, SICS Swedish ICT Västerås

08.45 – Mingel med automationskollegor

09.00 – Avslutning

 

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.