Tänk teknik – Teknikdag för lärare, företagare och utbildare 

Den 28 oktober bjuder Automation Region och Teknikcollege Mälardalen in till en ny mötesplats om tekniktänk i alla typer av utbildning. Programmet är speciellt framtaget för att inspirera dig som är lärare, studievägledare eller på annat sätt jobbar med utbildning. Vi välkomnar också dig som är företagare inom teknik och automationsområdet eftersom vi vill bygga broar mellan utbildning och arbetsliv. Utvecklingen går fort framåt och den fjärde industriella revolutionen är redan här. Samhället digitaliseras och vi behöver lägga i en högre växel för att hänga med. Hur kan näringsliv och utbildning hänga med i den tekniska utvecklingen?

Under förmiddagen hålls ett antal inspirerande föredrag. Deltagarna kommer att få med sig flera olika verktyg som kan användas i den egna verksamheten utan att det behöver kosta mycket och utan att det behöver inkräkta på läroplaner och regler. Huvudsyftet med dagen är möjligheten till nätverkande med personer från andra branscher och sammanhang.

Hur kan skolvärden tänka teknik i vardagen?
Hur kan företagen få till ett utbildningstänk i arbetet?

Välkommen på en inspirerade dag om att tänka teknik överallt. Programmet är ännu inte till fullo spikat och uppdateras fortlöpande, se nedan.

Varmt välkommen!
Automation Region och Mälardalen Teknikcollege
genom Anna Sandberg, 021-15 17 67, anna.sandberg@automationregion.com

Praktisk information

Tid: onsdagen den 28 oktober kl 08.45.00 till 12.00.

Plats: expectrum, the Hub, Kopparbergsvägen 10, Västerås.

Anmälan: snarast genom länken här ovan, "Jag vill anmäla mig".


Program

08.45 – Välkommen, ta plats

09.00 Hur kan företag och utbildning hänga med i teknikutvecklingen?
Bernt Henriksen, Prevas

Företagen behöver erfaren personal och utrymmet för upplärning är begränsat. Vad kan företag och skola tillsammans göra för att minska glappet mellan utbildning och arbetsliv? 

09.20 – Att säkerställa framtidens kompetens och ge inblick i arbetslivet
Ulf Gustavsson, Volvo

Det är enkelt, bara att börja jobba och tjäna pengar! Riktigt så enkelt är det kanske inte, vad krävs av en när man kommer ut på en arbetsplats? På Volvo finns mångårig erfarenhet av praktiksamordning och kan se fördelarna med att elever får prova på arbetslivet under skoltiden.

09.40 Stuck in active högskolekursen som vände ett dåligt resultat till ett gott resultat med hjälp av pedagogiska metoder
Hans Bjurgren och Stefan Löfgren, Mälardalens högskola

Högskolekursen visade sviktande resultat i både resultat och kursutvärderingar. Genom nyskapande undervisning och kontroversiella metoder når fler kursmålen och studenterna är mer aktiva.

10.00 Mingel och fika

10.20 Arbetsmarknadskunskap visar vägen till jobben
Björn Nordén och Ted Radgren, JIV – Jobba i Västerås

Arbetsmarknadskunskap är en satsning från arbetsgivare för att minska glappet mellan arbetsmarknaden och skolan. Idén är helt enkelt att sätta arbetsmarknaden på schemat. Välkommen till världens jobbigaste lektion!

11.00 – Bensträckare

11.10 – Hur kan vi skapa intresse för Teknik genom didaktik?
Tor Nilsson, Mälardalens högskola

Är det möjligt att genom didaktik skapa intresse för Teknik? Som lärare är mitt svar självklart, varför ska vi annars utbilda barn, ungdomar och vuxna? Men, i samband med att skapa intresse för Teknik följer didaktiska val. 

11.35 Hur lockar vi fler tjejer till branschen?
Johanna Högbom och Emma Sedin, Rinmangymnasiet

Smutsiga verkstadsgolv, tunga lyft och enformiga arbetsuppgifter? Vi vet att verkligheten inte ser ut så, frågan är hur vi förmedlar det till unga tjejer som står inför gymnasievalet? Teknikcollege brottas ständigt med denna fråga. En kort presentation om hur långt man kommit och vad man gör för att nå ännu längre.

11.45 Sammanfattning

12.00 Avslutning

Om Teknikcollege Mälardalen: Teknikcollege är Industrirådets kvalitetsstämpel, där företag samverkar med kommuner och utbildningsanordnare kring teknik- och industriutbildningar för att få fram fler elever med den kompetens som teknikindustrin efterfrågar idag och i framtiden. Mer infomation finns på www.teknikcollegemalardalen.se

Om Automation Region: Automation Region är ett samarbetsprojekt med syfte att stärka och synliggöra världsledande automationsindustri och dess stora automations- och produktionskunnande. Automation Region har  ca. 130 medlemmar och partners. Mer information finns på www.automationregion.com

 

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.