Framtidens kompetenser i en digitaliserad värld

Frukostmöte i Västerås den 3 november

Malin Rosqvist, Hans Hansson och Ylva Wretås

Hur kan vi möta behovet på framtidens arbetsmarknad?

Den 3 november bjuder Automation Region in till ett frukostmöte kring temat Framtidens arbetsmarknad.

Ylva Wretås, strateg för kompetensförsörjning och arbetsmarknad, Västerås stad, presenterar rapporten Framtidens Arbetsmarknad – en teoretisk kunskapsöversikt som publiserades i september 2015. Rapporten har tagits fram inom ramen för Samhällskontraktet, ett strategiskt samarbetsavtal mellan Västerås Stad, Eskilstuna kommun, Landstinget Västmanland, Landstinget Sörmland och Mälardalens högskola.

Malin Rosqvist och Hans Hansson berättar om projektet PROMPT som står för professionell masterutbildning i programvaruteknik. PROMPT är ett unikt samarbete och leds av Mälardalens högskola i samverkan med Blekinge Tekniska Högskola, Chalmers Tekniska högskola, Göteborgs universitet och forskningsinstitutet SICS. Istället för att konkurrera samlar vi världsledande forskning under samma tak för att tillsammans med branschen skapa komptensutveckling för yrkesverksamma i mjukvarubranschen i Sverige. Under de kommande fyra åren ska projektet utveckla 20 nya kurser. Kurserna är på avancerad nivå och vänder sig till yrkesverksamma ingenjörer och utvecklare. Kurserna är nätbaserade och kostnadsfria för både studenten och företaget.

Välkommen till ett dubbelt frukostmöte där vi får en inblick i vad som väntar oss på framtidens arbetsmarknad i en allt mer digitaliserad värld.

Varmt välkommen!
Mikael Klintberg, Processledare
021-10 70 13, mikael.klintberg@automationregion.com

Praktisk information

Tid:  Tisdag den 3 november 2015, kl 07.30 - 09.00

Plats: expectrum Circle HUB, Kopparbergsvägen 10, Västerås

Utskriftsversion: Ladda ner pdf »

Agenda

07.30 – Välkommen till expectrum, frukosten står framdukad

07.45 – På gång inom Automation Region
Mikael Klintberg, Processledare Automation Region

08.00 – Vilka kompetenser krävs i en digitaliserad värld?
Ylva Wretås, Västerås stad

08.30 – PROMPT skräddarsydda högskolekurser för yrkesverksamma
Malin Rosqvist och Hans Hansson, Mälardalens högskola

09.00 – Mingel med automationskollegor

09.30 – Avslutning

 

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.