Möte i Kommunikationsgruppen den 20 november

Välkommen på möte i Automation Regions Kommunikationsgrupp den 20 november. Under mötet kommer vi titta närmare på höstens och vårens kommunikationsinsatser för Automation Region. Den 6 november hölls ett möte om Automation Region i sociala medier med en del av kommunikationsgruppen och en rapport kommer från det mötet.

Anmäl ditt deltagande genom att klicka på länken ovan "Jag vill anmäla mig".

Frågor besvaras av gruppens ordförande Helena Lundin, helena.lundin@prevas.se.
 

Praktisk information

Tid: Fredag den 20 november 2015, kl 09.00 - 10.30

Plats: Västerås Stad, Stadshuset (samling i stadshusentrén, ingång Fiskartorget)

Denna aktivitet är endast öppen för medlemmar i Automation Region.

 

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.