Innovationskraft, nätverk och utveckling

Ett möte om hur du kan öka genomslagskraften av forskning och utveckling i din organisation.

Välkommen till Aros Congress Center den 12 februari. Under mötet guidar vi dig till hur du kan engagera dig och din organisation i forskningssamarbeten, för att bidra till utveckling, nätverkande och ökad innovationskraft.

SICS Swedish ICT är Sveriges ledande forskningsinstitut inom IKT (informations och kommunikationsteknologi). Mälardalens högskola bedriver högkvalitativ forskning och är bland de bästa i världen inom området inbyggda system. Tillsammans med Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT & Automation, PiiA och automationsklustret Automation Region, vill vi väcka intresset för samarbete mellan industri och akademi. Vi vill också påverka utlysningar i nationell och internationell forskning för att stärka såväl SME-företag som stora internationella företag. Vinnova är en viktig nationell forskningsfinansiär och hjälper Sveriges företag och organisationer att hitta rätt bland europeisk forskningsfinansiering.

Se hela programmet och anmäl dig här.

 

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.