Möte i Affärsutvecklingsgruppen den 14 mars

Välkommen till möte i Automation Regions Affärsutvecklingsgrupp den 14 mars hos medlemsföretaget CAG Mälardalen. Planerna om en "konsultskola" och fortsättningen på workshoppen om affärsmodeller kommer att tas upp på mötet. Provomgången av frukostexpona ska också utvärderas.

Affärsutvecklingsgruppen arbetar övergripande för att generera fler affärer för medlemmarna. Gruppen är medlemsdriven och finns till för att utveckla affärerna för klustrets medlemmar och de flesta aktiviteterna har fokus på sälj och nätverksbyggande.

Anmäl ditt deltagande genom att klicka på länken ovan "Jag vill anmäla mig".

För frågor eller för att anmäla eventuell specialkost, kontakta Christer Gerdtman, christer.gerdtman@motioncontrol.se.
 

Praktisk information

Tid: Måndag den 14 mars 2016, kl 12.00 - 13.30 (13.00-13.30 rundvandring hos CAG)

Plats: CAG Mälardalen, Slottsgatan 21, Västerås

Anmälan: Via länken ovan, "Jag vill anmäla mig"

Denna aktivitet är endast öppen för medlemmar i Automation Region.

Värdorganisation och finansiering

VINNVÄXT-vinnaren Automation Region är en samverkansplattform vid Mälardalens högskola som samlar SME, stora bolag, akademi och offentlig sektor – sammanlagt över 120 engagerade medlemmar och samarbetspartner. Automation Region arbetar även för att marknadsföra regionens automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.