Möte i Affärsutvecklingsgruppen den 16 maj

Välkommen till möte i Automation Regions Affärsutvecklingsgrupp den 16 maj hos medlemsföretaget Acando Consulting AB. Vi inleder med mötet och får sedan en rundvandring i Acandos lokaler.

Affärsutvecklingsgruppen arbetar övergripande för att generera fler affärer för medlemmarna. Gruppen är medlemsdriven och finns till för att utveckla affärerna för klustrets medlemmar och de flesta aktiviteterna har fokus på sälj och nätverksbyggande.

Anmäl ditt deltagande genom att klicka på länken ovan "Jag vill anmäla mig".

För frågor eller för att anmäla eventuell specialkost, kontakta Christer Gerdtman, christer.gerdtman@motioncontrol.se.
 

Praktisk information

Tid: Måndag den 16 maj 2016, kl 12.00 - 13.30 (13.00-13.30 rundvandring hos Acando)

Plats: Acando Consulting AB, Kopparbergsvägen 6 (Melkerhuset), Västerås

Anmälan: Via länken ovan, "Jag vill anmäla mig"

Denna aktivitet är endast öppen för medlemmar i Automation Region.

Värdorganisation och finansiering

VINNVÄXT-vinnaren Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola som samlar SME, stora bolag, akademi och offentlig sektor – sammanlagt över 120 engagerade medlemmar och samarbetspartner. Automation Region arbetar även för att marknadsföra regionens automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.