Digitaliseringens utmaningar i Kalmarregionen

Workshop i Oskarshamn den 19 januari

Digitaliseringen utmanar befintliga tekniker och produktionsmetoder. Den öppnar vägen för nya affärer och affärsmodeller. För företaget innebär digitaliseringen stora utmaningar. Finns rätt kompetens? Behövs nya samarbeten med företag och kunder för att utnyttja digitaliseringens möjligheter?

IVA:s projekt Smart industri tillsammans med IUC Kalmar och Automation Region bjuder in företag i Kalmarregionen till en workshop den 19 januari. Fokus ligger på samverkan och öppen innovation. Vad görs redan för att utnyttja digitaliseringens möjligheter? Vad kan vi göra mer? Vem tar bollen så att vi kan gå från ord till handling?

Mikael Klintberg, processledare · 021-10 70 13 · mikael.klintberg@automationregion.com
 

Praktisk information

Tid: Torsdag den 19 januari 2017, kl 11.30 - 16.00

Plats: Forum Konferens/Hotell, Södra Långgatan 15-17, Oskarshamn

Anmälan: Så snart som möjligt via IVA:s hemsida »

Utskriftsversion: Ladda ner pdf »

Agenda

Du kommer att möta många intressanta företag från regionen samt följande inbjudna talare:

  • Johan Harvard, Näringsdepartementet presenterar regeringens Nyindustrialiserings-strategi och deltar i workshopen. Vad innebär strategin för små och medelstora företags digitaliseringsarbete
  • Göran Persson, affärsområdeschef Process Industries and Drives på Siemens som ger sitt storföretagsperspektiv på vilka nya samarbeten mellan stora och små företag som en framgångsrik digitalisering kräver.
  • Johan Carlstedt, huvudprojektledare, presenterar hur projektet  Smart industri ska bidra till digitaliseringen av svenska SME-företag och där tävlingen Smart industri är en del. Den 31 januari koras vinnaren i 2016 års tävling. Men ditt företag kan vara med i 2017 års tävling.

Värdorganisation och finansiering

VINNVÄXT-vinnaren Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola som samlar SME, stora bolag, akademi och offentlig sektor – sammanlagt över 120 engagerade medlemmar och samarbetspartner. Automation Region arbetar för att marknadsföra svensk automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.