• Namn Organisation
  • Madeleine Martinsen ABB
  • Karin Wiik Automation Region
  • Daniel Boqvist Automation Region
  • Bernt Henriksen Automation Region
  • Pia Strand Runsten Automation Region/MDH
  • Magnus Månson Magikon
  • Pia Nyzell Svenska Mässan
  • Mikael Klintberg Unibap AB
  • Totalt 8 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Öppet årsmöte med tioårsjubileum

Välkommen till Automation Regions öppna årsmöte. Mötet inleds med lunch och formella årsmötes­förhandlingar och därefter uppmärksammar vi vårt tioårsjubileum. Mötet avslutas med kaffe och mingel.

Årsmötet är öppet för allmänheten och alla som är intresserade av Automation Regions verksamhet är välkomna. Under årsmötesförhandlingarna har en representant från respektive medlemsföretag rösträtt (kallelse skickas ut separat).

Denna inbjudan uppdateras inom kort med detaljerat program, det går dock fint att anmäla sig redan nu.

Praktisk information