• Namn Organisation
  • Niclas Tidström IUC Norr AB
  • Anna Öhrwall Rönnbäck Luleå tekniska universitet
  • Totalt 2 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

PILAR seminarium och Automation Expo

Seminarium och Automation Expo i Luleå · 2018-09-03

Detta seminarium arrangeras även i Malmö den 18 september.

Välkommen till Luleå den 3/9 2018! Pilotprojekt Automationsutmaningen (PILAR) är ett delprojekt/program i regeringens stora projekt ”Robotlyftet”.

Programmet stöttas av Tillväxtverket och är riktat mot tillverkande företag som är i behov av automation, både traditionell och med användning av nya flexibla lösningar som adresserar blandad produktion med kortare seriestorlekar. Ta tillfället att lyssna på automationsspecialister och komponentleverantörer och se vad modern automationsteknik kan göra för ert företag

Program:
• 09.00 Kaffe och mingel
• Automation Expo, mässa för komponenter och system
• 09.30 Välkomna och dagens agenda
• IUC, Robotdalen, Swerea IVF, Automation Region
• 09.45 Projektet PILAR, Bakgrund & Förutsättningar
• 10.00 Info, Automation Expo & Seminarium
• Inspiration, Produktion och logistik
• Trender & Möjligheter
• Beställarkompetens
• 10.30 Kaffe och mässa

PILAR-processen för dem som är med på resan:
• 11.00 Förutsättningsstudier
• 11.10 Automationsförstudier
• 11.20 Utbildning
• Fördjupad beställarkompetens
• Grundläggande automation

Resten av dagen:
• 11.30 Nästa steg för deltagande företag
• 11.45 Frågestund
• 12.00 Lunch
• 12.30 Automation Expo för komponenter och system
• 15.00 Avslut

Automation Expo

I anslutning till seminariet arrangeras ett Automation Expo.

Är du intresserad av att medverka som utställare?

Karin Wiik · 021-15 17 27 · karin.wiik@automationregion.com

 

Praktisk information

  • Datum: Måndag den 3 september 2018
  • Tid: Klockan 09:00 till 16:00 · Lägg till i kalender
  • Plats: Luleå
  • Upplysningar: Kaffe och mingel från 09:00, se program. Automation Expo genomförs i anslutning till seminariet och dagen avslutas klockan 15:00.