• Namn Organisation
 • Anders Asbakken Abb
 • Elin Sedlacek Acando
 • Mattias Nässén Acando
 • Björn Lindström Addiva AB
 • Lars Virdeby Aqeri AB
 • Stefan Lindblom Aqeri AB
 • Lars Krantz Automation Region
 • Bernt Henriksen Automation Region
 • Karolina Winbo Automation Region
 • Mahmoud Rostampour Baltic&ScanTech Ltd
 • Benjamin Ståhl Blue Institute
 • Örjan Larsson BlueIndtitute
 • Bianca Dochtorowicz Business Sweden
 • Peter Modig Level21 AB
 • Patrick Denzler MDH
 • Niklas Olsson MITC
 • Magnus Wiktorsson Mälardalens högskola
 • Christer Nygren Mälardalens högskola
 • Stig Nohlert Norrkonsult
 • Peter Hansen RISE
 • Åsa Rudström RISE SICS
 • Cecilia Hyrén RISE/SICS
 • Helena Jerregård RISE/SICS Västerås
 • Stefan Krusell Siemens AB
 • Björn Stenvall Stenvall & Partner AB
 • Lars Liljegren Sveriges ingenjörer
 • Bengt Tynnvall Sveriges Ingenjörer
 • Joakim Lundberg Sveriges Ingenjörer
 • Cecilia Warrol Teknikföretagen/Produktion2030
 • Peter Johansson Westermo
 • Totalt 30 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Workshop: Den digitala stambanan

Workshop i Västerås · 2017-05-03

Hur utvecklas marknaden för tjänster som är baserade på data och dataströmmar? Hur ser kartan över möjligheter och hinder för leverantörer av automation, industriell IT och industriservice, ut? Det är frågor som projektet den Digitala Stambanan söker svar på.

Svenska företag tillhör de världsledande leverantörerna av teknik för automation och industriell IT – 400 företag omsätter redan 72 miljarder kronor. Vi menar att detta är en framtidsbransch med stor utvecklingspotential som behöver göras ännu synligare. Vi tror att det är möjligt att öka tempot i utvecklingen och skapa positioner på marknaden i närområdet och i världen. Ett utmärkt sätt är att kraftsamla genom att utbyta kunskaper.

För att starta dialogen och framkalla bilder av möjligheter och hinder bjuder vi in till en workshop som vi hoppas kommer ta ut riktningen för det fortsatta arbetet inom projektet.

Varmt välkommen!

Karolina Winbo · Automation Region
Örjan Larsson · Blue Institute, PiiA

Läs mer om den Digitala Stambanan (pdf)

Praktisk information