Juryn

Ernst Thulin
Manager Nuclear Automation Nordic Operations, Westinghouse Electric Sweden

Kim Andersson
Manager Control & Information Systems, Westinghouse Electric Sweden

Magnus Wiktorsson
Professor i produktionssystem, Mälardalens högskola

Gunnar Lindstedt
Doktor i industriell elektroteknik och automation, Lunds tekniska högskola

Beatrice Björk
Vice vd på Level 21

Patrick Fredriksson
PFkonsult – Produktionsteknik och hållbart företagande

Marina Rantanen Modéer
Doktorand i cyber physical systems på TU Dortmund, vinnare Automation Student 2012