Kommande aktiviteter

Artificiell intelligens och digital etik

Frukostmöte i Stockholm · 2017-09-04

Välkommen till ett frukostmöte där du kan öka din kunskap inom det senaste inom artificiell intelligens och ges möjlighet att reflektera över framtida möjligheter såväl som tänkbara utmaningar och risker med nuvarande utvecklingstakt inom AI.

Mer information och anmälan

Artificiell intelligens och digital etik

Frukostmöte i Västerås · 2017-09-07

Välkommen till ett frukostmöte där du kan öka din kunskap inom det senaste inom artificiell intelligens och ges möjlighet att reflektera över framtida möjligheter såväl som tänkbara utmaningar och risker med nuvarande utvecklingstakt inom AI.

Mer information och anmälan

Automation Summit 2017

Konferens · 2017-10-12

Vid Automation Summit ger vi svar på hur vi gemensamt kan skapa hållbar utveckling, bättre konkurrenskraft och fler jobb genom samverkan, innovativa lösningar, automation och digitalisering.

Visa inbjudan

Välkommen till Automation Summit

Konferens · 2017-10-12

Den 12 oktober samlar vi framstående experter från olika fält för att diskutera den förändringsprocess som industrin och samhället står inför. Vill du veta mer om utvecklingen av det digitala samhället så ska du vara med!

Mer information och anmälan