Styrelse och organisation

Automation Regions styrelse utgörs av följande personer:

 • Björn Jonsson, divisionschef, ABB Process Automation – ordförande
 • Karl Gustav Ramström, CEO och President, Prevas AB – ledamot och vice ordförande
 • Catarina Berglund, verksamhetsansvarig, Strängnäs Business Park – ledamot
 • Christer Alzén, enhetschef, Enheten för regional utveckling,
  Länsstyrelsen Västmanlands län – ledamot
 • Mats Myhr, senior product manager, Westermo – ledamot
 • Damir Isovic, akademichef, Akademin för innovation, design och teknik,
  Mälardalens högskola – ledamot, styrgruppsrepresentant MDH
 • Eva Lilja, näringslivsdirektör Västerås stad – suppleant
 • Fredrik Bruhn, CEO, Bruhnspace advanced projects AB – suppleant
 • Erik Dahlquist, professor, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik,
  Mälardalens högskola – adjungerad, representant MDH
 • Mikael Klintberg, processledare, MDH och Automation Region – adjungerad
 • Karolina Winbo, processledare, MDH och Automation Region – adjungerad
 • Ann-Sofie Magnusson, ekonom, MDH och Automation Region – adjungerad

Organisation

Automation Region är ett nätverk av företag, akademi och andra organisationer. Medlemsföretagen i den ideella föreningen Automation Region betalar en årlig medlemsavgift, vars största del går till delfinansiering av MDH-projektet Automation Region. Det i sin tur levererar ett antal tjänster, vilka bildar värden för nätverksmedlemmarna. Dessa tjänster levereras av MDH-projektet och i många fall även av nätverksaktörerna själva.