Välkommen till Automation Region

Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola, ett samarbetsprojekt som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning. Syftet är att stärka och synliggöra vår världsledande automationsindustri och vårt stora automations- och produktionskunnande.

Automation är en svensk framtidsbransch av stor betydelse för konkurrenskraften och för de stora frågorna runt resursanvändning, energi och miljö. Begreppet automation omfattar alla system runt mätning och styrning av tillverkningsprocesser där produktivitet, kvalitet, miljöstyrning och människans interaktion står i fokus.

Detta är områden där svenska företag och högskolor har världsledande ställning och där samarbetet i Automation Region syftar till att ytterligare stärka denna position. Medlemmarna består av allt från nystartade småföretag till multinationella, globalt ledande automationsföretag. Syftet är att skapa samverkan, nya kontakter, inspiration och kompetensutveckling, det vill säga lönsamma affärer och ökad konkurrenskraft.

Samarbetet sker bland annat genom regelbundna frukostmöten med intressanta talare, mingel och workshops inom innovation för nya produkter och avknoppningar. Olika medlemmar bildar referensgrupper där verksamheten vidareutvecklas och styrelsen har stark representation från företag och region. Tillsammans med våra medlemsföretag och partner genomför vi möten och samarbeten inom kommunikation, affärsutveckling, innovation, kompetens och forskning.

Automation Region finansieras med medel från bland andra EU, Tillväxtverket, VINNOVA samt regionala aktörer. År 2016 blev Automation Region en av tre vinnare av VINNVÄXT, ett VINNOVA-program som innebär tio års finansiering för uppbyggnad av innovationsmiljöer.

Så skapas tillväxt och hållbar utveckling med hjälp av automation:

  • En befintlig automationsteknik som används inom industrin kan även användas inom andra sektorer, till exempel inom vården.
  • Automatisering och optimering av flöden och processer kan minska resurs- och energianvändningen i alla branscher.
  • Automation kan användas för att reducera farliga och slitsamma arbetsmoment för människor.