Våra utvecklingsgrupper

En stark framgångsfaktor för Automation Region är det starka medlemsengagemanget. En aktiv styrelse och fyra utvecklingsgrupper borgar för väl förankrade initiativ. Vill du vara med och bidra till utveckling inom Automation Region? Kontakta ordföranden för den grupp som du är intresserad av.

Utvecklingsgruppernas ordföranden vid Automation Regions höst-kick-off 2014. Från vänster Björn Nordén (Kompetensgruppen), Anders Aabakken (Forsknings- och innovationsgruppen), Helena Lundin (Kommunikationsgruppen) och Christer Gerdtman (Affärsutvecklingsgruppen).
Utvecklingsgruppernas ordföranden vid Automation Regions höst-kick-off 2014. Från vänster Björn Nordén (Kompetensgruppen), Anders Aabakken (Forsknings- och innovationsgruppen), Helena Lundin (Kommunikationsgruppen) och Christer Gerdtman (Affärsutvecklingsgruppen).