10 år av automation – konsten att gå från vad till hur

Ledare · Björn Jonsson, styrelseordförande, och Catarina Berglund, Processledare · 2018-03-28

Aldrig har intresset för automation och digitalisering varit större, det är som att tiden äntligen har kommit ifatt tekniken. Det går inte att vänta med implementering av digitala verktyg och automationslösningar – agera nu eller bli omsprungen av konkurrenterna. Nya lösningar inom exempelvis virtual reality, artificiell intelligens och hantering av stora datamängder öppnar nya möjligheter och fungerar som en motor för utvecklingen.

Men att gå från vad till hur är inte alldeles enkelt. Det handlar om beslut och inköp, digital kompetens, säkerställande av resultat, flexibilitet i processer, säkerhet och nya sätt att arbeta och leda arbete. Vi behöver lära av varandra för att tillsammans kunna skapa konkurrensfördelar.

Den svenska industrin präglas av en kultur som främjar samverkan och innovationer mellan olika aktörer. Men det krävs mötesplatser och enkla vägar för att hitta rätt kompetens och rätt partner.

Automation Region bildades för 10 år sedan på initiativ av ett antal automationsföretag som såg behovet av att arbeta tillsammans för att utveckla sin kompetens och konkurrenskraft. Sedan dess har verksamheten drivits framåt av efterfrågan och fyllts på med innehåll i form av seminarier och konferenser för kunskapsspridning, aktiviteter för kompetenshöjning, industrinära forskningsprojekt med mera.

Idag utgör Automation Region ett starkt nätverk av SME-företag, stora multinationella bolag, akademi och offentlig sektor – sammanlagt 120 medlemmar och samarbetspartner. Under år 2017 medverkade över 3 000 personer vid Automation Regions olika aktiviteter. Här finns en etablerad struktur och ett stort engagemang för att förbereda automationsbranschen – och samhället – inför framtidens utmaningar.

Björn Jonsson, styrelseordförande, och Catarina Berglund, Processledare, Automation Region