Över 100 deltagare vid teknikdag för lärare

Notis · 2015-10-30

Teknikdag för lärare

Den 28 oktober genomförde Automation Region och Teknikcollege Mälardalen en inspirationsdag för lärare, studievägledare och andra som jobbar med utbildning. Över 100 deltagare, varav många företagare inom automationsbranschen, medverkade till en mycket lyckad dag med relevanta frågeställningar och bra diskussioner.

– Det är en stor utmaning att skapa tekniklärarutbildningar som säkerställer att eleverna kan möta de krav som ställs på framtidens arbetsmarknad. Därför krävs samarbete mellan flera aktörer och ett helhetsgrepp om frågan, förklarade Tor Nilsson, lektor inom NT-didaktik på Mälardalens högskola och en av föreläsarna under dagen.