1000 jobb i Västerås

Notis · 2008-12-17

Föreningen JobbaiVästerås har tillsammans med bland andra Automation Region gått ut med information om Västerås största arbetsmarknadssatsning någonsin, i en tid då varslen haglar över många svenska städer. Hemsidan www.1000jobb.se har lanserats med en lista över jobb som finns att söka, där många av Automation Regions medlemsföretag finns representerade.

Sverige är i recession och 2009 räknar de flesta bedömare med en djup lågkonjunktur. Paradoxalt nog har vi i Västerås över 1000 teknikjobb att tillsätta den närmaste tiden. Det handlar framförallt om olika typer av ingenjörer samt personer med spetskompetens inom olika tekniska områden, bland annat automationsbranschen.

– Västerås är ett världsledande centrum inom automation för process-, kraft- och tillverkande industri med ett aktivt kluster – Automation Region – av så väl stora som mindre företag, säger Sven-Arne Paulsson, Automation Regions processledare. Området är kunskapsintensivt och omfattar bland annat processreglering, robotik, drivsystem, energioptimering och industriell IT. Specifikt inom området robotik finns också storsatsningen Robotdalen med centrum i Västerås. Inom Mälardalens högskola drivs en framträdande forskning inom automation, software engineering och realtid.

Ett tjugotal företag, Västerås stad, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen i Västmanland och Automation Region har gått samman med föreningen JobbaiVästerås för att tillsätta 1000 tjänster, varav ca 300 i närtid. Satsningen sker framförallt genom direkt matchning av Västeråsjobben med personal som varslats eller sagts upp. Förra veckan besöktes Göteborg där 150 ingenjörer kom på ”mini-intervjuer” med Bombardier från Västerås och flera kunde direkt tänka sig att flytta.

Satsningen passar som hand i handske med regeringens förstärkning av matchningsstödet och välkomnas av arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (m).

– Regeringen förstärker nu matchningsstödet till Arbetsförmedlingen med närmare 3,5 miljarder kronor. Västerås initiativ är intressant och ett tydligt exempel på att det är rätt väg att gå, säger Sven-Otto Littorin.

På sidan www.1000jobb.se finns hela listan med de jobb som just nu finns att söka. Fler tillkommer varefter de blir tillgängliga.

Kontakt:
Björn Nordén, projektledare JobbaiVästerås
070-718 18 17,
info@jobbaivasteras.nu

Sven-Otto Littorin, arbetsmarknadsminister
08-405 10 00