111 miljoner till utveckling av smart automatisering, robotteknik och digital infrastruktur

Pressmeddelande · 2024-05-22

För att stärka Sveriges ledande ställning inom smart industri och hållbar produktion, har KK-stiftelsen beviljat 48 miljoner kronor till Mälardalens universitet för forskning inom avancerad automatisering och robotteknik. Med ytterligare medel från industriella partner och universitetet landar hela satsningen på 111 miljoner kronor över åtta år.

Man och kvinna går och pratar med varandra utanför entré till en stor byggnad.

Projektet MARC leds av Thomas Nolte, professor vid Akademin för innovation, design och teknik på Mälardalens universitet, och syftar till att utveckla nästa generations robot- och automatiseringssystem för flexibel och resurseffektiv tillverkning. Genom ett nära samarbete med bland annat ABB, Volvo och Ericsson kommer forskningen att fokusera på adaptiva system som kan förbättra produktionslinjers effektivitet och öka hållbarheten i svensk industri. Projekt ska bidra till att Sverige stärker sin konkurrenskraft och möjliggöra den gröna omställningen.

Collage med porträtt på man och kvinna.
Thomas Nolte, projektledare för MARC-projektet, och Catarina Berglund, Managing Director på Automation Region.

– Utvecklingen av portabla, smarta och effektiva automationslösningar är viktiga steg mot en cirkulär ekonomi, säger Thomas Nolte. MARC kommer att bidra med nya innovativa produktionslösningar som möjliggör automation på plats när den behövs. Det gör att fler kan använda automation och robotar där det idag inte är lönsamt. Ökad flexibilitet och anpassningsbarhet innebär också att robotsystem kan återanvändas i olika applikationer och för olika kunder. Målbilden är flexibel och robust robotteknologi för framtidens tillverkande industri.

Det finns en mängd tekniska utmaningar som projektet ska försöka lösa tillsammans med industrin. Thomas Nolte berättar att det handlar om att möjliggöra snabba omställningar inom produktion, för att kunna uppnå cirkulär produktion. Det finns också ett behov av att förbättra interaktionen mellan människa och maskin samt att skapa bättre förutsättningar för avancerad styrning av robotsystem.

Automation Region är en part i projektet och bidrar bland annat med sitt breda nätverk bestående av medlemsföretag, organisationer, forskningsinstitut och lärosäten, nationellt och även internationellt.

– Att Mälardalens universitet får förtroendet för den här satsning är väldigt roligt, men inte förvånande, säger Catarina Berglund, Managing Director för Automation Region. Det är resultatet av ett gediget arbete där fokus under många år har varit just samverkan med industrin. Nyttjandet av vår samlade plattform Automation Region kombinerat med hög akademisk höjd ger resultat. Det är just så vi ser att vi möter behovet för omställning bäst, genom samverkan i långsiktiga strategiska satsningar.

Mer om MARC

Forskningsprojektet MARC (Mälardalen University Automation Research Centre) finansieras under en åttaårsperiod som en del av KK-stiftelsens program Forskningsprofiler. I satsningen ingår också finansiering av två PhD-studenter och fyra post doc-tjänster. Utöver stiftelsens medel bidrar Mälardalens universitet själva med 23 miljoner kronor och de deltagande företagen med minst 40 miljoner kronor. Automation Region och Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) på Mälardalens universitet är samverkanspartner till projektet.

Företag som ska medverka i forskningsprojektet är ABB, Alfa Laval Technologies, Ericsson, Hitachi Energy Sweden, Robotdalen, Skanska Sverige och Volvo Construction Equipment.

Programmet Forskningsprofiler är ett strategiskt program som ska stödja profilering av lärosäten och forskningsmiljöer. Det riktar sig till forsknings- och utbildningsmiljöer som kommit långt i sin utveckling och har tydliga ambitioner för framtiden. Programmet förutsätter att lärosätesledning och berörd forskningsmiljö väljer ut ett avgränsat forskningsområde där det finns förutsättningar för internationell positionering och vetenskapligt genomslag.