15 vinnare från fem kontinenter i innovationstävlingen Smart Living Challenge

Notis · 2014-09-29

De 15 vinnarna i Smart Living Challenge pekar ut riktningen för hur vi kommer bo, resa och äta smartare i urbana miljöer. Smart Living Challenge slutar dock inte med att vinnarna utses utan har en fortsättning med kommunikation av resultat och implementering av de vinnande innovationerna.

Smart Living Challenge

En växande majoritet av världens befolkning bor idag i städer. Det medför en rad nya utmaningar när det gäller bostäder, transporter och matförsörjning. Globala utmaningar kräver globala lösningar, där talanger och kunskap från hela världen behöver sammanföras. Smart Living Challenge var en öppen inbjudan från Sverige till världen för att hantera problemen som kommer från att överutnyttja jordens resurser.

En jury med kompetens från många perspektiv har nu utsett de 15 vinnarna. Bland vinnarna finns lösningar för att göra våra städer mer sociala, allt från gemensamma kök och måltider till ett gaturum för gemensamma upplevelser och ett ökat delande som ska möjliggöra en mer hållbar livsstil.

– Idéerna har sökt lösningar på frågor som är viktiga i alla städer, jorden runt; användning av vatten och energi, transporter av både människor och varor, nya sätt att både odla och äta. Flera av idéerna kompletterar varandra och kan leda till framtida samarbeten. Vissa bidrar till ekosystemtjänster i städer, något som juryn särskilt frågade efter, berättar jurysekreterare Birgitta Sandström Lagercrantz.

De 15 vinnarna får en resa till eller i Sverige och kommer att besöka ett antal spjutspetsprojekt inom hållbar stadsbyggnad och innovation under Nobelveckan 2014. De erbjuds också matchning mot ett antal behovsägare för utveckling och förverkligande av sina idéer och blir en del av ett internationellt nätverk med kunskap i området.

Är du intresserad av att följa vinnarna närmare eller rentav träffa dem när de besöker Sverige? Hör av dig till Olle Dierks, olle@munktellsciencepark.se, för mer information.

Initiativtagare till Smart Living Challenge är Munktell Science Park och Svenska institutet. Partner i projektet är Automation Region, Vinnova, SISP, Naturvårdsverket, Packaging Arena och Johanneberg Science Park.

Mer om Smart Living Challenge och de 15 vinnarna finns på tävlingens webbsida, smartlivingchallenge.com.