Frukostmöte om automation och optimering av energisystem

Notis · 2017-11-30

Ett frukostmöte om optimering av energisystem genom vidgat systemtänkande och tillämpning av den senaste tekniken hölls den 7 november i Västerås och den 9 november i Stockholm.

Kristoffer Hermansson, utvecklingsingenjör på Sigholm Konsult AB, och Kristian Sandström, Senior Researcher på RICE SICS, delade med sig av sina erfarenheter. Inom projektet Smarta flöden har de arbetat med optimering av ett helt energisystem.

Erik Dahlquist, professor i energiteknik vid Mälardalens högskola, gav exempel från processindustrin och berättade om lärande system som ger förutsättningar för diagnostik, beslutsstöd, optimering och produktionsplanering. Ann-Sofie Gaverstedt, Senior Advisor International Affairs på Energimyndigheten, gav inblick i nya satsningar inom värme och kyla.

Se film från mötet som hölls i Stockholm