Anna Sandberg – Digitala tvillingar – standardisering och industriella användningsfall

· 2021-10-22