Elisabeth Schold Linnér – Syntetiskt data och AI inom industriella system

· 2021-11-16