Eva Isaksson – Digitala tvillingar – standardisering och industriella användningsfall

· 2021-11-04