Jerker Gröndahl – Standardisering av digitaliserad industri för svenskt värdeskapande

· 2022-05-13