John Andersson – Standardisering för digitaliserad industri: Användningsfall för svenskt värdeskapande

· 2022-04-23