Medlemmars och partners aktiviteter

 • Porträtt Elin Asplund

  Elin Asplund i ny roll på ABB Robotics

  Notis · 23 februari 2024

  ABB satsar 280 miljoner dollar på ett nytt Robotics Campus på Finnslätten i Västerås, en välkommen satsning för många företag i Västerås och Mälardalen. Elin Asplund, som tidigare var programansvarig på Automation Region har gått in i rollen som produktionsteknisk chef och ska leda utvecklingen av fabriken i det nya campuset.

  Läs mer om Elins nya roll
 • Mälardalens universitet och Motion Control utvecklar självtest för fallprevention

  Artikel · 19 februari 2024

  Det finns ett stort utbud av teknik som visar att en person har fallit – när det redan har hänt. Projektet PRE-fall vid Mälardalens universitet utvecklar en lösning som kan uppmärksamma och förebygga risk för fall, ungefär på samma sätt som en bil varnar föraren vid farliga situationer. Automation Regions medlemsföretag Motion Control bidrar med spetskompetens inom sensorsystem.

  Läs mer om samarbetet i PRE-fall
 • Nya medlemmar 2023

  Notis · 21 december 2023

  Under året har vi fått sällskap av inte mindre än 16 nya företag och organisationer som förstärker vårt nätverk. Vi säger hej och välkommen till Stiftelsen Adopticum, Arctic Game, CDE, Digihelp Sverige, Enodo Robotics, Kistler Nordic, ManoMotion, Micro-Epsilon Sensotest, Qtagg, Sammes stiftelse, SEIIA, Sogeti Sverige, SSP North, Sweco Sverige, TechSeed och Viscando. Mer information om våra medlemmar och partner finns på vår webbsida, välkommen att botanisera!

  Bekanta dig med våra medlemmar och partner →

 • Smart visionsystem höjer säkerheten för operatörer i industrin

  Artikel · 20 december 2023

  En av Automation Regions nytillkomna medlemmar är ManoMotion som utvecklar AI-lösningar för industriell säkerhet med fokus på att övervaka kroppsrörelser. Den tekniska lösning är baserad på realtidsanalys av video, där mänskliga rörelser tolkas. Konceptet är ett resultat av flera års forskning och utveckling vid KTH.

  Läs mer om ManoMotion
 • IndTech Platform Silicon Valley växlar upp med engagemang från industrin

  Pressmeddelande · 20 december 2023

  Industrin behöver testa sin teknologi i samarbete med andra. Det har blivit särskilt viktigt i omställningen mot en digitaliserad framtid, där tillgång till ny teknik och tillämpad mjukvara spelar en allt större roll. Plattformen IndTech Silicon Valley skapar möjligheter för industriaktörer – både startupföretag och etablerade mjukvarubolag – att göra just detta i ett transatlantiskt samarbete med USA.

  Läs pressmeddelande om det nya projektet
 • Studentprojekt med hög nivå

  Notis · 19 december 2023

  Innovationer som utvecklar industrin och samhället – det har masterstudenterna inom robotik och tillförlitliga system på Mälardalens universitet tagit sig an. Projekt där de har fått utmana sig själva och varandra för att hitta de bästa lösningarna. Projekten har potentialen att bidra till samhällsförändring och ger studenterna kompetens som är högt efterfrågad på arbetsmarknaden.

  Läs mer om studenternas arbete

Finansiering:

Automation Region är en centrumbildning vid: