Medlemmars och partners aktiviteter

 • Porträtt Elin Asplund

  Möt Elin Asplund

  Notis · 6 oktober 2022

  Från hemmet i Östersund till studentlägenheten i Linköping för att sedan landa i Västerås och på Automation Region. Karriären har aldrig varit särskilt utstakad eller planerad, det är snarare tillfälligheterna och viljan att lära nytt som lett Elin dit hon är idag.

  Lär känna Elin Asplund
 • Man som visar en robot för sina kollegor

  Kompetensbrist riskerar sinka nyindustrialiseringen

  Notis · 4 oktober 2022

  Det är inte bara i Sverige som kompetensbristen riskerar att bromsa takten inom industrin, utan det är en global utmaning. Liknande trender med ett ökande behov av utbildning inom robotik och automation är mer regel än undantag.

  Läs mer i studien om kompetensbristen
 • Tillsammans automatiserar vi textilbranschen

  Notis · 3 oktober 2022

  Det krävs kompetens, mod och ödmjukhet när automationslösningar ska implementeras i en helt ny bransch. Det vet Science Park Borås och företagen de samverkar med. Tillsammans med Automation Region undersöker de vilken teknik och kunskap från industrin som är applicerbar i textilbranschen.

  Läs mer om textilbranschens utmaningar!
 • Elin Glimberg

  Välkommen Elin Glimberg

  Notis · 20 september 2022

  I september får vi på Automation Region förstärkning av Elin Glimberg som går in som projektledare för utveckling av event och content. Hon kommer att arbeta med strategisk kommunikation och uppföljning av effekter av våra aktiviteter och projekt.

  Läs mer om Elin Glimberg
 • Svensk industri behöver en levande innovationsmiljö

  Ledare · Catarina Berglund, processledare Automation Region · 1 juli 2022

  I en debattartikel i Ny Teknik beskriver vi vad som krävs för att fortsätta utveckla en hållbar och konkurrenskraftig svensk industri: ”En levande innovationsmiljö är avgörande för att regeringens industristrategi ska kunna förverkligas och för att det svenska indtech-undret ska fortsätta att växa.”

  Men vad är egentligen en levande innovationsmiljö? Och hur kan enskilda företag, investerare, forskare, eller anställda inom exempelvis vårdsektorn med behov av digitala verktyg få tillgång till en sådan miljö? För mig är svaret enkelt – innovationsmiljön utgörs av den samlade kompetensen och möjligheterna inom nätverket.

  Läs Catarina Berglunds ledare
 • Debatt: ”Sverige kan bli världsledande inom industriell digitalisering”

  Notis · 30 juni 2022

  Svensk industri står inför en digital transformation som kommer kräva omfattande investeringar under de närmaste åren. I en debattartikel i tidningen Ny Teknik pekar Automation Region och PiiA ut fyra områden som kräver särskilda satsningar och fokus från politiken.

  Läs debattartikeln hos Ny Teknik →

Finansiering:

Automation Region är en centrumbildning vid: