Nadira Huremovic Likic – Syntetiskt data och AI inom industriella system

· 2021-11-08