Sofia Löfstrand – Syntetiskt data och AI inom industriella system

· 2021-10-26