Medlemmars och partners aktiviteter

 • Så förflyttar AI makten

  Artikel · 22 maj 2023

  Människan utvecklar tekniken och tekniken utvecklar människans beteenden som i sin tur utvecklar samhället i stort. Så hur kommer våra liv förändras när teknikutvecklingen går så rasande fort? I en intervju med Jonas Stier, professor i socialt arbete vid Mälardalens universitet, pratar vi om AI, makt och etik – häng med!

  Läs mer om etiskt AI-användande
 • Tech transfer för minskade utsläpp i modebranschen

  Artikel · 19 maj 2023

  Idag baseras väldigt lite av den hållbarhetsinformation som finns inom textil- och modebranschen på riktig data – det mesta utgår från generella och standardiserade globala medelvärden. Det gör det väldigt svårt att skilja på ett hållbart producerat plagg från ett som inte är det. Genom att använda befintlig teknik i en ny bransch – så kallad tech transfer – så ska textilindustrins svarta låda råda bot på det.

  Läs mer om tech transfer till textilindustrin
 • Exjobbet som kan revolutionera användningen av robotar

  Artikel · 16 maj 2023

  Att få en robot att hantera flexibla och oförutsägbara material är en utmaning, och en av anledningarna till att mycket av textilproduktionen förflyttats till lågkostnadsländer i stället för att automatiserats i Sverige. Men nu har en student vid Mälardalens universitet uppfunnit en ny robothand som ska revolutionera branschen.

  Läs mer om Charles robotgripdon
 • Nu ska automation skapa cirkulära flöden

  Artikel · 21 april 2023

  Idag står textil- och modebranschen för hela 10 procent av de globala koldioxidutsläppen och fast fashion-trender fortsätter öka konsumtionen. För att vända trenden utvecklas nu en remake-maskin. – Drömmen är en apparat där vi stoppar in gamla kläder, och ut kommer det nya med en helt unik design, säger Mathias Bräck, innovationstekniker på Science Park Borås.

  Lär dig mer om utmaningarna och lösningarna här
 • Automation Region ❤️ Arctic Game

  Notis · 22 mars 2023

  Spelindustrin och automationsindustrin – två skilda men också lika branscher som båda behöver locka fler medarbetare till norra Sverige. Nu ingår Automation Region och Arctic Game, ett kluster för spelindustrin i norra Sverige, ett partnerskap för att tillsammans verka för stärkt kompetensförsörjning och attraktionskraft i norr.

  Läs mer om fördelarna med samarbetet
 • Attrahera talang på en kokande arbetsmarknad

  Artikel · 16 mars 2023

  Synen på kompetens, unga förmågor och en vi-känsla gör att Prevas lyckas attrahera kompetens på en kokande arbetsmarknad. Peter Löving ger konkreta tips på hur du kan säkra företagets kompetensförsörjning. Häng med!

  Läs mer om förmågan att attrahera talang

Finansiering:

Automation Region är en centrumbildning vid: