ABB omorganiserar divisioner inom automation och robotics

Notis · 2009-12-18

Automation Products och Robotics kommer att bilda två nya divisioner: Discrete Automation and Motion, där Robotics kommer att ingå, samt Low Voltage Products. Process Automation blir i stort sett oförändrat, förutom att instrumenteringsverksamheten förs över till denna division från Automation Products. Förändringarna gäller från den 1 januari 2010.
 
Den nya divisionen Low Voltage Products omfattar verksamheter som tillverkar elektrisk utrustning för lågspänning, som säljs till grossister, OEM-företag och systemintegratörer. Discrete Automation and Motion omfattar produkter och system riktade till applikationer för diskret tillverkning. Divisionens verksamheter ska hjälpa kunderna att öka sin produktivitet och energieffektivitet i sina anläggningar.