addAI nominerat till Sophiastipendiet

Notis · 2019-02-20

Fyra av medlemmarna i addAI – från vänster Daniel Akenine, nationell teknikchef Microsoft, Rebecka Cedering Ångström, director of insights and concept creation Ericsson, Jonas Stier, professor i interkulturella studier vid Högskolan Dalarna, samt Helena Blackbright, projektledare på Automation Region och doktorand i innovationsledning vid Mälardalens högskola.

Sophiastipendiet belönar en svensk person, ett företag eller en organisation som på ett påtagligt sätt har bidragit till att lösa en samhällsutmaning med hjälp av AI. Stipendiet delas ut av företaget Bisnode.

Ett av årets fem nominerade initiativ är addAI – ett samarbete mellan experter från akademi och industri med syfte att utforska hur samhället påverkas av smarta algoritmer och AI. Automation Regions Helena Blackbright är en av initiativtagarna.

Läs mer om de nominerade initiativen och rösta (senast den 25 februari)
Läs en tidigare artikel om addAI
Läs mer om addAI på webbsidan addai.org