AddAI summerar AI-året som gick

Notis · 2021-01-29

Fyra av medlemmarna i addAI – Daniel Akenine, Microsoft, Rebecka Cedering Ångström, Ericsson, Jonas Stier, Mälardalens högskola, samt Helena Blackbright, Automation Region. Foto från 2018.

Under 2020 har AI varit ett uppmärksammat innovationsområde och ett ämne för offentlig debatt. Vi har sett både nya innovationer och algoritmiska genombrott, och diskussioner om hur framtiden för maskininlärning och AI kommer att se ut.

AI förändrar såväl vårt sätt att leva som våra organisationer. AI kommer väcka frågor om bland annat etik och integritet, och på sikt kommer gränsen mellan mänsklig och artificiell intelligens bli allt mer diffus.

Läs hela artikeln där addAI-gänget reflekterar och blickar mot framtiden →