AddQ Consulting startar kursverksamhet i Västerås

Notis · 2012-08-31

AddQ Consulting erbjuder en ISTQB-kurs som förbereder deltagaren för examen av ett internationellt erkänt certifikat. Den syftar till att ge kunskap om hur test kan bedrivas på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt ger en gemensam terminologi av testtermer.

Programvara blir allt viktigare i våra liv och därmed blir programmens kvalitet central och en viktig framgångsfaktor. Många organisationer har inte en genomtänkt strategi för test och kvalitetssäkring, vilket gör att kostnaderna ökar. Kursen lyfter fram argumenten för att satsa på test, i syfte att prioritera rätt för att kunna effektivisera och sänka de totala kostnaderna. De teoretiska avsnitten varvas under hela kursens längd med övningar. Undervisningen sker på svenska men all kursmaterial är på engelska. Anmäl dig till kursen den 16-18 oktober på www.addq.se/utbildning.