Affärsforum för framtiden 18 november

Notis · 2011-09-30

Affärsforum För Framtiden är en fortsättning och utveckling av Arosmässan, som ska verka som en naturlig mötesplats där företrädare från näringsliv och det offentliga samhället kan träffas. Den 18 november arrangeras ”Innovation som konkurrensmedel – träffa Volvo, HM Power och VINNOVA” där företrädarna ges möjlighet till att lyssna på tre välkända organisationer och deras syn på innovation som konkurrensmedel.

De delar med sig av sina erfarenheter utifrån respektive horisonter: Vad är det som styr när utvecklingen av en ny bilmodell initieras? Vad är skillnaden mellan att vara en innovatör, forskare respektive entreprenör? Vad är viktigast – att stimulera nya idéer, göra piloter eller att skapa möjligheter att finansiera kommersialisering? Välkommen till Aros Congress Center fredagen den 18 november mellan 12:30-15:00. Kostnaden är 250 kronor per person exklusive moms, får anmälan och frågor kontakta info@easyconf.com.