Affärsforum för framtiden den 16/11

Notis · 2012-09-28

Affärsforum För Framtiden är en fortsättning och utveckling av Arosmässan, en mötesplats där företrädare från näringsliv och det offentliga träffas. Arrangörsgruppen består av ABB, Bombardier, Västerås stad, Västerås & Co, Västerås Science Park, Tekniska Föreningen, Almi Företagspartner och Mälardalens högskola.

Årets talare är Göran Persson som under sitt föredrag pratar om konkurrenskraft för svensk industri, energipolitik i förhållande till hållbar utveckling samt politik och näringsliv. Komplett program och mer information hittar du på www.affarsforum.nu.