Affärsmöjligheter i Finland

Notis · 2014-03-07

Business Sweden i Finland har under 2013 haft stort fokus på affärsmöjligheter för svenska företag inom området Energi- och miljöteknik. Som ett led i detta har de initierat samarbeten med ett antal finska aktörer inom bland annat kärnkraft och avfallsbranschen. Business assisterar enskilda bolag i att förstå marknaden och hitta nya affärer på den finska marknaden. Här finns flera intressanta möjligheter för företagen inom Automation Region. Här följer mer information om några aktuella samarbeten

Presentera era innovativa lösningar på finska Avfallsverksföreningens (JLY) seminariedagar i maj 2014

Har ni en unik, innovativ lösning som förbättrar materialflödet och avfallslogistiken hos kommunala avfallsverk? Då kan ni vara en möjlig key-note-speaker på JLYs årliga seminariedagar i maj. JLY ordnar varje år ett seminarietillfälle för de kommunala avfallsverken i Finland. Under dessa dagar samlas närmare 200 nyckelpersoner från avfallsbranschen för att diskutera aktuella ämnen och utbyta information. Nu har ni möjlighet att inför era potentiella kunder presentera er unika lösning!

Kom i kontant med kärnkraftbolaget Fennovoima

Fennovoima är Finlands tredje kärnkraftaktör som år 2024 ska producera de första kWh i det nya kärnkraftverket i Pyhäjoki. Business Sweden öppnade under 2013 dörren till Fennovoima för svenska teknikkonsultbolag inom avancerade riskanalyser. Business Sweden gav Fennovoima tillgång och kontakter till de företag de hade behov av att hitta, men själva inte kunde identifiera. Fennovoima var oerhört nöjda med samarbetet och har som ett resultat inlett nära affärsdialoger med fem svenska företag.

Fennovoima vill under 2014 fortsätta detta effektiva samarbete med Business Sweden och inom kort kommer de att specificera vilken typ av produkter/tjänster de har behov av, och därefter sätter vårt samarbete full fart igen. Om ni har referenser från kärnkraftbranschen i Sverige är Finland högaktuellt: här finns stora exiterande kärnkraftverk och nya kraftverk är på gång!

Nå nya höjder med flygplatsoperatören Finavia

Finavia kommer att investera över 900 miljoner EUR i renovering och utveckling av Helsingfors-Vanda flygplats mellan åren 2014-2020. I kontakter med Finavia har Business Sweden identifierat ett intresse att hitta företag som kan erbjuda lösningar inom bland annat följande branscher:

  • Jordvärme
  • Husteknik
  • Waste Water Technology och speciellt teknik för att separera glykol från regnvatten och snö
  • Logistiksystem så som rullmattor och helautomatiska system för in-checkning, bagagehantering och boarding

Business Sweden har inlett samarbete med Finavia och via oss kan ni på ett effektivt sätt initiera diskussionen med nyckelpersoner på Finavia.

Kontakta Business Sweden i Finland

Om ni har intresse av Finland och vill titta på era möjligheter här, kontakta då Johanna Hannus på Business Sweden i Finland, +358 9 686 46 407 eller johanna.hannus@business-sweden.se.