Affärsresa till Kina med Automation Region 11-15 oktober

Notis · 2010-05-31

Genom ett samarbete med Exportrådet och Handelskammaren Mälardalen kan Automation Region erbjuda en exklusiv resa till Kina för våra medlemmar och partner. Exportrådet står för alla arrangemang och Automation Region får på så sätt tillgång till den kinesiska marknaden och relevanta företagsbesök på ett sätt som vore omöjligt för ett enskilt företag.

Programmet bestäms i samråd med de företag och organisationer som vill följa med. Kostnaden är 15.000 kronor för en deltagare, därefter 10.000 kronor (max tre deltagare per företag). Avgiften är subventionerad; den faktiska kostnaden är 30.000 kronor per deltagare, resterande del täcks av Exportrådets statliga finansiering.

I priset ingår deltagaravgiften och programkostnader. Resekostnader ingår inte (flyg, hotell, måltider). Exportrådet kommer dock att samarrangera transport och uppehälle för att få tillgång till de mest förmånliga avtalspriserna.

Bindande anmälan kan göras via Automation Regions hemsida. Här finns också en möjlighet att göra en preliminär intresseanmälan (även icke medlemmar kan anmäla sitt intresse med möjlighet att delta i mån av plats). För intresseanmälan eller mer information kontakta Helena Jerregård på telefon 021-10 70 15 eller helena.jerregard@automationregion.com.