Affärsutvecklingsgruppen i Automation Region vill bli större

Notis · 2013-12-19

Har du sinne för affärer och samarbete? Affärsutvecklingsgruppen i Automation Region söker nya medlemmar! Inom Automation Region finns fyra medlemsdrivna arbetsgrupper där vi arbetar med kommunikation, innovation, kompetens respektive affärsutveckling. Den sistnämnda har sin fokus på att generera affärer genom att driva och genomföra diverse aktiviteter såsom Automation Expo och Automationsnästet.

De flesta aktiviteter har fokus på sälj- och nätverksbyggande. Gruppen sammanträder en gång i månaden i form av ett lunchmöte och alla medlemmar i Automation Region är välkomna att delta på dessa möten – de första för 2014 är planerade till 10/1 samt 10/2. Är du intresserad av att ta en mer aktiv roll i gruppen får du gärna anmäla ditt intresse till Affärsutvecklingsgruppens ordförande Christer Gerdtman på Motion Control eller Automation Regions processledare Mikael Klintberg på christer.gerdtman@motioncontrol.se respektive mikael.klintberg@automationregion.com.