Affärsutvecklingsgruppen provar nya grepp

Notis · 2017-03-29

Automation Regions Affärsutvecklingsgrupp har testat ett nytt grepp för att gruppens medlemmar ska kunna få tips och råd på hur de kan göra nya affärer. Utgående från ett koncept kallat Keiretsu skapades ett samarbetsforum för att hitta nya affärer och samarbeten åt det egna företaget och komma med förslag åt de övriga deltagande företagen.

Varje deltagande företag skulle presentera sig under några minuter och därefter svara på frågor som;
Vad gör ni? Vad kan ni? Vad skulle ni vilja göra? Vilka nya områden/affärsmöjligheter ser ni eller vill in på? Efteråt gav deltagarna förslag på nya affärsmöjligheter för respektive företag samt möjliga samarbeten deltagarna emellan.

Mötet genomfördes hos bolaget Motion Control den 24 mars, med 5 personer från olika företag och organisationer. Diskussionerna handlade om hur vi gör en affär, hur vi arbetar och vad vi kan erbjuda, men även hur vi rekryterar och lär upp medarbetare. Här observerades väldigt många likheter i arbetssätt, men även en del stora skillnader.

Christer Nygren som forskar på olika affärsmodeller på Mälarens högskola tyckte att ett av företagens arbete och rekrytering av examensarbetare påminner om en ”Spotify-affärsmodell”, det vill säga att det är gratis först och sedan får man betala mer och mer. Ett annat företag arbetar med digitala plattformar med mycket öppenhet, vilket ställer krav på deras medarbetare och de har därför ganska tuffa krav på den de rekryterar. Ett tredje företag betonade att de arbetar mera klassiskt, med att bygga på förtroenden och nätverk, medan ett fjärde företags deltagande säljare påpekade att han behöver sälja samma projekt flera gånger innan det går i lås, till kunden, till sin egen organisation, till teknikerna som ska utföra arbetet samt till övriga samarbetsparters.

Keiretsu kändes helt rätt som ett första steg, men detta kan kräva ett antal träffar för att vi verkligen ska kunna lära känna varandra och på så sätt komma på affärsupplägg med varandra. Att gruppens deltagare kände varandra väl sedan tidigare underlättade. Affärsutvecklingsgruppen kom överens om att mötet var givande och att gruppen kommer att hålla fler träffar.