Agenda för elektronik-Sverige

Ledare · Maria Månsson • Prevas AB • Ordförande i Branschorganisationen Svensk Elektronik · 2012-11-30

Utvecklingen inom elektronik och inbyggd intelligens i produkter och processer saknar motstycke. Bättre, billigare, mindre – i en exponentiell karusell. De flesta produkters framgång är idag i hög grad beroende av funktion och förmåga i den elektronik och mjukvara som göms under skalet. Lika beroende är tillverkaren av produkterna av allt intelligentare system för automatisering, effektivisering och spårbarhet. Att konstruktionen är produktionsanpassad och tillverkningen effektiv är avgörande för produktens konkurrenskraft på marknaden.

För en hållbar utveckling på vårt jordklot står vårt hopp till elektroniken att lösa de utmaningar vi står inför, genom att skapa smarta system för att spara energi och utnyttja förnybara energikällor. Men elektroniken i sig drar också energi, så vi måste samtidigt ta fram avsevärt mer energieffektiv hårdvara för att kunna möta den kommunikationsexplosion som vi ser komma. Behovet av kommunikation mellan människor, men alltmer också mellan prylar (Internet of Things), verkar gränslös.

För Sverige AB, med sina framgångsrika industriella flaggskepp inom områden som automation, telekom, automotive, medicinsk teknik, hushållsprodukter och IT, finns i de inbyggda elektroniksystemen en avgörande konkurrensfaktor. Nu kommer alltmer behovet av inbyggda system, sensornät och uppkoppling även i våra basnäringar. Sveriges framtida framgång är beroende av kompetens inom elektronikområdet i hela värdekedjan från idé, forskning och utveckling, produktion och marknad. Vi har en bra grund att bygga vidare på, men vi har börjat tappa kompetens inom vissa områden. Om vi inte sätter in moteld finns risken att konkurrenskraften snabbt försvinner.

Branschen jobbar just nu med en forsknings- och innovationsagenda för intelligenta elektroniksystem. Här slår forskare, produktutvecklare, tillverkare och produktägare sina kloka huvuden ihop. Vi tittar på hela teknologiområdet och hela ekosystemet. Var finns våra styrkor där vi har och kan utveckla kompetens i världsklass? Var finns de svagheter som kan göra att länken i värdekedjan brister? Resultatet av arbetet, som blir en länge efterlängtad kartläggning av Sveriges mest osynliga bransch, måste leda till satsningar på de områden som krävs för att försvara och stärka vår position.

Men vi har ytterligare en viktig fråga att behandla. Kunskap klarar sig inte utan kunskapsbärare. Vi har ett stort underskott i kompetensförsörjningen på grund av minskat intresse för teknikområdet. Hur får vi barn och ungdomar att åter intressera sig för teknik och naturvetenskap? Hur lyfter vi högskoleutbildningarna och hur lyckas vi integrera de nykläckta ingenjörerna i våra företag? Här finns plats för innovation och nytänkande redan på dagis!

Maria Månsson • Prevas AB
Ordförande i Branschorganisationen Svensk Elektronik