Äggstra smidig automationslösning

Artikel · 2013-10-31

Svenska Lantägg investerar för att stärka konkurrenskraften. En effektiv, intuitiv och framtidssäker automationsmiljö ger Skaraföretaget rätt verktyg för att kvalitetssäkra och effektivisera produktionen – läs om ett automationsexempel från Vantec Systems och Siemens i en annorlunda miljö.

Svenska Lantägg i Skara grundades av Håkan Andersson 1982. 30 år senare är företaget delvis sålt till Hedegaard Foods i Danmark och omsätter cirka 600 miljoner kronor och processar 2,5 miljon ägg om dagen. I huvudsak används svenska ägg för konsumtion, men till flytande äggprodukter kommer råvaran från Skandinavien eller norra Europa. Efter en omfattande tvätt- och reningsprocess går äggen antingen till paketering för konsumtion eller vidare till processdelen i anläggningen, där de processas för att säljas som flytande eller äggmassa eller som färdiga mixer till storkök, restauranger och livsmedelsindustrier.

När den nuvarande produktfabriken byggdes producerades tio ton äggprodukter i veckan. I takt med att efterfrågan ökade byggdes fabriken på allteftersom med små steg i taget. Så småningom var produktionen uppe i 180–200 ton per vecka som levererades ut till hela Sverige. Det var dags att göra en ordentlig investering.


Mer automatisering för ökad kvalitet. Peter H Henriksson, försäljningsingenjör på Siemens,
Fredrik Ström, produktchef på Svenska Lantägg, och P-G Persson, delägare och automationstekniker
på Vantec System, i processanläggningen som fick förändrat flöde, automatiserad blandningsprocess
och automatisk diskning med ny automationsplattform med styrsystem och paneler – allt för att få höjd
kvalitet och ökad konkurrenskraft.

– Vi behövde ändra flödet i hela fabriken och ville komma ifrån handpåläggningen och automatisera mer för att få en bra styrning och kontroll och säkra kvaliteten, säger Reine Jonsson, platschef på Svenska Lantägg AB. Vi måste hela tiden tänka på att vara konkurrenskraftiga och vill ha den bästa kvaliteten på våra äggprodukter.

Uppdraget gick till Vantec System som tittade över hela processlösningen, förändrade flödet och automatiserade blandningsprocessen. I leveransen ingick allt från ny automationsplattform, styrsystem och paneler till rostfria tankar.

Efter automatisk knäckning och separering pumpas äggen via tre råvarulinjer – äggvita, äggula och helägg, det vill säga både vitor och gulor – till en blandningsanläggning med två tankar som beroende på slutprodukt och typ av ägg blandas efter olika recept i batchar på sex ton, jämfört med tidigare batchar på ett ton, och levererar vidare till pastöriseringsmaskinerna. Socker och salt tillsätts beroende på recept. Automatiserades gjordes även diskningen som nu är helt receptstyrd efter ett kösystem för att optimera diskarna.

– Det blir både en energioptimering och en kostnadsbesparing plus att vi bättre kan säkerställa kvaliteten, säger Fredrik Ström, produktchef på Svenska Lantägg.

Vantec System valde som automationsplattform för processanläggningen Siemens TIA Portal, vilket innebär en enda projekteringsplattform för alla delar och att alla programvaror för produkt- och produktionslivscykeln är integrerade i samma plattform.

– Att alla mjukvaror ligger i samma miljö är otroligt smidigt, säger P-G Persson, automationstekniker och delägare i Vantec System.

Med TIA Portal kan Vantec optimera anläggningen, maskinerna och processerna åt Svenska Lantägg utifrån kravspecifikationerna så att effektiviteten ökas och konkurrensfördelar vinns.

– Gör man en ändring på ett ställe slår det igenom överallt, det är fantastiskt. Det sparar mycket tid och pengar. Och den strukturerade texten är otroligt bra, säger P-G Persson.

Trots att det var Vantecs första projekt i TIA Portal kunde de köra igång snabbt och smidigt själva på en gång, direkt i TIA Portal.

– Vi behövde inte ens någon utbildning. Det tog en dag att komma igenom hur TIA Portal tänker med nya symboler och sådant där, sedan var vi igång. Den är väldigt intuitiv och användarvänlig. Jag gjorde vissa program på en timme som normalt skulle ta två veckor, säger P-G Persson.

Det mesta av arbetet kunde P-G Persson göra under drift hemifrån via VPN-uppkoppling. Där kunde han göra både programändringar och felsöka via simulator.


Äggstrema volymer på upp emot 200 ton per vecka väckte tankarna hos
Svenska Lantägg på en ordentlig automationsinvestering.

– Det var ett krav som vi utgick från när vi valde automationsplattform, att det ska gå att göra alla ändringar 24/7 under produktion, säger P-G Persson.

När anläggningen växlade från det gamla till det nya stod de still i två halvdagar och sedan gick de över direkt i full produktion.

– Det är fantastiskt, man får en helt annan överblick över produktionen. Det nya känns hur naturligt som helst så vi har skjutit på den tänkta utbildningen eftersom den inte behövs. Det är rätt häftigt, säger Fredrik Ström.

I de nya Comfortpanelerna kan operatörerna se tydliga grafiska bilder över processerna och får information om vad de ska göra.

– Det är överlag mer operatörsdialog idag. Det ska vara lättare att köra anläggningen, operatörerna ska ha ut mer data och det ska vara dynamiskt. Det kräver kraft. Väljer man för små paneler straffar det sig, bilderna får inte plats och man får inte överblicken. Men Comfortpanelen klarar det, man kan till och med flytta operatörstunga program från plc:n till operatörspanelen, säger P-G Persson.

Det som Vantec System har gjort nu kan de använda även i framtiden; de jobbar för att vara konkurrenskraftiga och enligt dem är TIA Portal framtiden.

– Det kan vara skrämmande att automatisera när man är van vid att göra det mesta manuellt, säger Fredrik Ström. Nu kan man inte längre göra som man vill och diskningen tar till exempel längre tid. Men det beror ju på att kvaliteten är högre med säkerställda temperaturkrav och kemiska krav. Det tog en vecka och sedan hade alla operatörer ändrat inställning.

Det är naturligtvis en kvalitetssäkring att inte kunna göra misstag. Svenska Lantägg vill leverera de bästa äggprodukterna på marknaden, då måste de också säkerställa att de gör rätt från början.

– Jag som produktchef kan känna mig mycket säkrare när jag vet att jag kan lita på processen. För oss i livsmedelsbranschen är spårbarhet och trendkurvor viktiga, vi måste kunna visa vad det är vi gör. Nu kan vi till exempel visa att vi har diskat mellan allergena och icke-allergena produkter. Dessutom optimerar vi spillet nu, säger Fredrik Ström och avslutar:

– Nu när vi jobbar med Vantec och Siemens kan vi ta ett helhetsgrepp. Jag ser stora möjligheter i framtiden.