Agro Sörmland mot high tech och precisionslantbruk

Notis · 2017-05-31

Den 17 maj var det kickoff för Agro Sörmland – en neutral mötes- och utvecklingsarena för gröna, biobaserade näringar. Ett 50-tal nyckelpersoner, verksamma inom gröna näringar och närliggande branscher i Sörmland, samlades på Kilenkrysset i Strängnäs för en intressant kväll med fokus på tillväxt, innovation och teknikutveckling inom bland annat lantbruket.

Kvällen inleddes med inspiration av Per Frankelius, forskare vid Linköpings universitet, som visade den historiska utveckling som lantbruket genomgått, och som nu befinner sig i den 4:e revolutionen: high tech och precisionslantbruk. Magnus Börjeson, ordförande i AgroÖst ideell förening, redogjorde för AgroÖst:s roll som motor inom grön klusterutveckling i Östra Mellansverige. AgroÖst var en av huvudaktörerna vid uppbyggnaden av Vreta kluster i Östergötland som idag är en grön arena i stark utveckling. Nu är det dags att sätta igång en motsvarande arena i Sörmland – Agro Sörmland – som byggs upp efter de förutsättningar och behov som finns där.

Vision och strategi för Agro Sörmland, projektsamarbeten och seminarieserie med start i höst presenterades av projektledare Cilla Krantz och Karola Reuterström, AgroÖst/Agro Sörmland. Lars Krantz, Automation Region och Ingemar Reyier, Robotdalen, presenterade sina respektive samarbetsarenor inom automation och robotik. Genom samarbete mellan företag, forskning och myndigheter skapas förutsättningar för innovation och utveckling. Agro Sörmland har pågående diskussioner med Automation Region och Robotdalen kring projektsamarbeten inom high tech.

Sten Grahn, forskare vid MDH och Swerea, höll en mycket uppskattad föreläsning kring den förväntade teknikutvecklingen under de närmsta årtiondena, och vilka konsekvenser den innebär för lantbruket. Kvällen avslutades med känslan av stort intresse, engagemang och vilja till samarbete för att gemensamt skapa en kreativ mötes- och utvecklingsarena för gröna näringar i Sörmland.

Läs mer om Agro Sörmland