Automation Region fokuserar på AI under ISPIM

Notis · 2018-05-29

Fyra av medlemmarna i addAI; fr v Daniel Akenine, Microsoft, Jonas Stier, Högskolan Dalarna, Rebecka Cedering Ångström, Ericsson och Helena Blackbright, MDH/Automation Region.

I år håller ISPIM - International Society of Innovation Management (ISPIM) sin årliga konferens i Stockholm, XXIX ISPIM INNOVATION CONFERENCE - Innovation, The Name of The Game. En årlig konferens som förväntas locka drygt 500 internationella delegater, forskare och industriledare till Stockholm för att diskutera innovationsledning.

Automation Region deltar och sätter i år fokus på Artificial Intelligence och dess betydelse för innovationsledaren samt professionen som sådan. Automation Region tillsammans med initiativet addAI, Innovationslednings-forskare från MDH och Oulu universitet i Finland håller i fem aktiviteter inför och under konferensens tre dagar. Dessutom presenterar vi tillsammans med våra finska kollegor en artikel rörande den pågående forskningen inom området. Målet är att inom ramen för ISPIM:s nätverk etablera en särskild intressegrupp med fokus på AI & Innovationsledning. Syftet med en sådan grupp är att skapa en plattform för internationella forskare och praktiker där de tillsammans kan fördjupa sig i frågor kring AI utvecklingens betydelse för innovationsledningsområdet.