AI - lektion ett

Artikel · 2023-06-22

Alla pratar om AI men få tydliggör begreppet. Nu får du möta Lisa Widlund, förändringsledare på AI Sweden, som förklarar innebörden och ger konkreta tips. – AI behöver inte vara så svårt, med rätt hjälp är det enklare än många tror, säger Lisa.

Lisa Widlund

AI står för Artificial Intelligence och översätter vi artificial till svenska så betyder det konstgjord, eller av människan skapad. Nästa ord i begreppet översätts enkelt till intelligens, vilket betyder förmågan att kunna ta till sig kunskap och tillämpa den för att lösa ett specifikt problem. AI kan därför enkelt förklaras som en maskin med förmåga att lära sig nya saker och tillämpa kunskapen för att lösa enskilda problem.

– När vi förklarar AI så här är det inte är så förvånande att begreppet Artificial Intelligence funnits med oss sedan 1956, säger Lisa och ler. Under de senaste 70 åren har det bedrivits massor av forskning som gör att tekniken nu är mogen samtidigt som vi har den mängd data och beräkningskapacitet som krävs för att AI ska kunna göra skillnad på riktigt.

Används i alla sektorer

AI är alltså tekniken som gör det möjligt för en maskin att se, höra, förstå, lära och agera. Egentligen är det tusentals olika typer av koder som gör att datorn kan tolka och agera på den tillgängliga insamlade datan i form av bilder, ljud och text.

– Idag används AI inom de flesta sektorer, allt från e-handel med personanpassade rekommendationer, säkerhetsapplikationer som får bilen att bromsa om den kommer för nära bilen framför och inom sjukvården för att förbättra individuell diagnostik, säger Lisa.

Inom industrin används AI flitigt, bland annat för prediktivt underhåll där information om exempelvis ljud eller vibrationer används för att förutspå fel vilket gör det möjligt att sätta in rätt underhållsinsatser i rätt tid.

– Med hjälp av AI kan vi dessutom optimera hela produktionsprocesser genom att analysera data, hitta flaskhalsar, optimera resursplanering och analysera orderingång för att minimera lagerhållningen, tillägger Lisa.

Användningsområdena är alltså många. Bara inom offentlig sektor räknar Myndigheten för digital förvaltning med att vi skulle kunna spara 140 miljarder årligen genom att använda redan befintlig AI-teknik.*

Börja använda AI

AI kan alltså skapa bättre konkurrenskraft, frigöra tid från repetitiva arbetsuppgifter och skapa mer utrymme för värdeskapande arbete. Och det är här AI Sweden kommer in. AI Sweden är ett nationellt center för AI vars uppgift är att accelerera användningen av tekniken för att stärka välfärden och den svenska konkurrenskraften.

– Den som vill börja använda AI i sin verksamhet behöver först förstå hur tekniken kan användas och vilka uppgifter som enkelt kan lösas med AI, säger Lisa. AI Sweden erbjuder därför allt från utbildning med studiecirklar och nätverksträffar till assistans med mognadsmätningar och AI-vision.

Genom att studera verksamheten, dess behov och utmaningar är det möjligt att snabbt identifiera de lågt hängande frukterna och genomföra insatser som ger snabba resultat och bra avkastning.

– Samtidigt är det viktigt att vi hanterar tekniken ansvarsfullt, varsamt och respektfullt. När vi implementerar AI behöver vi vara medvetna om riskerna och säkerställa att våra medarbetare är med på tåget. AI ska inte kännas som ett hot, snarare en möjlighet att hantera vissa arbetsuppgifter mer effektivt och frigöra tid till annat, säger Lisa.

Vill du fördjupa dig mer i AI? Läs Automation Regions artikelserie på temat, kontakta Lisa på AI Sweden eller oss på Automation Region så hjälper vi dig vidare.

Tre tips från Lisa på AI Sweden

– Ta inspiration från ditt nätverk för att se hur andra implementerat AI i sin verksamhet
– Våga testa!
– Ta hjälp av exempelvis AI Sweden, My AI eller Automation Region för råd, vägledning och nätverk

 

Text: Elin Glimberg

* referens: https://www.digg.se/analys-och-uppfoljning/publikationer/publikationer/2020-01-14-framja-den-offentliga-forvaltningens-formaga-att-anvanda-ai

Läs mer:

Så förflyttar AI makten

AI - när hypen återkommer 

ChatGTP ur ett amerikanskt och europeiskt perspektiv