Möte i Forsknings- och innovationsgruppen

21 oktober 2022

Välkommen till möte i Automation Regions Forsknings- och innovationsgrupp.

Mötet genomförs 09:00 till 13:00, plats meddelas i inbjudan. Kallelse till mötet skickas ut av Daniel Boqvist till medlemmarna i gruppen. Är du intresserad av att veta mer om gruppens arbete, kontakta Daniel.

Praktisk information